14. marca 2016
Žiletkový drôt nainštalovaný na zemi

Žiletkový drôt je extrémna ochrana pred zlodejmi

Potrebujete zabezpečiť maximálnu ochranu objektov ako napríklad väznice, vojenské objekty, elektrárne a pod.? Žiletkový drôt je vhodným zabezpečovacím prvkom na horné ukončenie oplotení a múrov.