cenová ponuka

7. januára 2016

Ako postupovať pri tvorbe cenových ponúk pre dosiahnutie vyššej miery úspešnosti.

Je to základ našej práce obchodníka: pripraviť kvalitnú ponuku, ktorá osloví zákazníka tak, že si u vás objedná službu či tovar. Prikladám vám návod, ako postupovať od […]